top of page

המדריך למשבר האקלים
חלק 3

המדריך למשבר האקלים - חלק 3

תוכן עניינים עם קישורים לפרקי המדריך

  1. מהו משבר האקלים, וכיצד הוא משפיע על חיינו?

  2. מהם גזי חממה ומי פולט אותם?

  3. מהו המשבר האקולוגי?

  4. אז למה לא עושים (כמעט) כלום? ומצד שני, מה אנחנו יכולים לעשות?

שער מדריך.JPG
מהו המשבר האקולוגי?

בנוסף להתחממות העולמית ומשבר האקלים, העולם ניצב בפני משבר אקולוגי של פגיעה מתמשכת בטבע, שעלולה להביא להכחדה נרחבת של מינים, באופן שיפגע קשות גם בנו. המשבר האקולוגי שלוב במשבר האקלים כי המשבר האקולוגי מחמיר עוד יותר את השפעות משבר האקלים, ומשבר האקלים מחמיר את הנזקים האקולוגיים ואת הכחדת המינים. מצד שני, גם הפתרונות של שני המשברים שלובים כי צמצום הצריכה, צמצום הזיהום, והסתפקות במשאבים בצורה בת קיימא יבלמו את שני המשברים, האקלים והאקולוגי. התמונות הבאות מציגות רק חלק מהפגיעות של המשבר האקולוגי.

אלמוג שהולבן ומת כתוצאה מגל חום ימי

צילום: XL Catlin Seaview Survey

האוקיינוסים קולטים חלק נכבד מהפחמן הדו-חמצני שאנחנו פולטים לאטמוספירה. הפחמן הדו-חמצני מתמוסס במים והופך לחומצה חלשה. העלייה בחומציות הים, יחד עם ההתחממות שלו, משנים את תנאיי המחייה בים ועלולים להכחיד מינים רבים. האלמוגים המרהיבים כנראה לא ישרדו את משבר האקלים! 

צב ים שמנסה לאכול שקית פלסטיק

צילום: Troy Mayne WWF

אנחנו מזהמים את הים בפסולת פלסטיק, בשפכים תעשייתיים וביתיים, בדשנים ובחומרי הדברה שנשטפים משדות חקלאיים. אנחנו דגים עד להכחדה ומשתמשים ברשתות ענק שנגררות על קרקעית הים והורסות את כל החי שם (דיג מכמורת).

אך הים הוא מקור מזון חשוב לעמים רבים, חלקם עניים. וים בריא חשוב לכדור הארץ משום שהיצורים והאצות בו מייצרים 50% מהפוטוסינטזה.

דבורה אוספת אבקה מפרח

צילום: גדעון פיזנטי ויקיפדיה

אוכלוסיית החרקים בעולם הולכת ומצטמצמת בגלל מספר גורמים, למשל שימוש נרחב בחומרי הדברה. לחרקים חשיבות רבה כי דבורים וחרקים אחרים מאביקים צמחים ובלעדיהם החקלאות תפגע קשות. חרקים הם גם הבסיס לשרשרת המזון של זוחלים, ציפורים ויונקים קטנים. 

שריפת יער האמזונס לצורך גידול בקר

צילום: Mohsin Kasmi

 

כריתה נרחבת של יערות הגשם באמריקה, באפריקה ובאסיה לצורך גידולים חקלאים, גידול בקר ומטעי שמן דקל, משמידה שטחי מחייה לבעלי חיים רבים. כך גם בניית ערים, סלילת כבישים, וכריית מחצבים פוגעות בעוד אזורי טבע, ובכל העולם האזורים הטבעיים הולכים ומצטמצמים. 

צבי ארץ-ישראלי - בסכנת הכחדה

צילום: מינוזיג ויקיפדיה

עולמנו מלא במיני בעלי חיים מופלאים כמו הפיל, האריה והשימפנזה. כל אלה נמצאים בסכנת הכחדה בגלל צמצום שטחי המחייה שלהם בידי האדם ובגלל שינויי האקלים. גם הטבע בישראל מופלא ומיוחד בגלל תנאי האקלים הייחודיים של מפגש בין מדבר לאקלים ים תיכוני, וגם הוא בסכנת הכחדה. האם ילדינו ונכדינו יוכלו לחזות בצבי ארץ ישראלי משוטט בטבע, או בנשר דואה בשמים?

bottom of page