top of page

מתכונים מן הצומח

למזון מהחי יש השפעות סביבתיות עצומות. גידול חיות המשק כרוך בפליטות מרובות של גזי חממה, בכריתת יערות נרחבת, בצריכת מים רבה וביצירת ביוב ופסולת רבים. כמו כן,  מומחי בריאות ממליצים על צמצום צריכת מזון מהחי ומעבר לתזונה בריאה מהצומח המבוססת על קטניות, דגנים מלאים ופירות וירקות טריים. ובנוסף לכל, חיות המשק סובלות מתנאי מחיה קשים ומאכזריות רבה.

כדי לעודד מעבר לתזונה בריאה מהצומח, ההורים שלנו משתפים מתכונים צמחוניים טעימים ומזינים שהם טובים לבריאות שלנו ולבריאות של כדור הארץ.

bottom of page