top of page

מסמך עמדה

מסמך העמדה - הורים למען האקלים
תנועת הורים למען עתידם של הילדים והילדות בישראל

שנת 2020 הייתה החמה ביותר בשנים האחרונות, ובמציאות של שינויי אקלים ותופעות עולמיות כמו בצורות, מידבור, שיטפונות, שריפות והתפרצות מחלות, לא ניתן להתעלם משבריריותה של החברה, ומכך שקיומנו מושפע ממשבר האקלים. כהורים עם תחושת אחריות לדורות הבאים, אנו מבינים/ות שהצורך להגן על ילדינו מפני השלכותיו של משבר האקלים הוא אתגר דחוף. 

חזון התנועה:  אקלים בטוח וטבע משגשג למען עתיד ילדינו

ייעוד התנועה: 

ילדינו יקרים לנו מכל, ומתוך מודעות לחשיבותה של המערכת האקולוגית שאנו חלק ממנה וחיינו תלויים בה, החלטנו לקחת אחריות על עתידו של הדור הבא.

הסיכון הקיומי שהאנושות עומדת בפניו, והאיום על המבנה החברתי עקב התחממות שתעבור את המעלה וחצי בממוצע - מדאיגים אותנו מאוד. ברור לכולנו שבאחריותנו לעשות כל שניתן על-מנת למנוע זאת, בהתאם להמלצת רובם המכריע של המדענים, משום שאין באפשרותנו להמר על חיי ילדינו.

מטרתנו היא להיות לפה עבור הדורות הבאים, הילדים והילדות של כולנו.

מתוך מחויבות לפעול כדי להשיג ביטחון קיומי לילדינו באופן הוגן וצודק לכל, על כולנו לשתף פעולה למען מטרה זו, ע"י קידום מדיניות צודקת ובת קיימא להתמודדות עם שינויי האקלים המסכנים את האנושות, את המגוון הביולוגי, ואת המערכות האקולוגיות הסובבות אותנו; מעבר לכלכלה דלת פחמן, קידום אנרגיה מתחדשת והבטחת מקום וביטחון לכולם. בנוסף, יש להכין את הדור הבא לשינויים המשמעותיים באורחות החיים, שייגרמו כתוצאה משינויי האקלים. 

 

משימתנו כתנועה 

לייצר חיבורים בין א/נשים בתוך הקהילה ובין גופים מקצועיים שונים, להגדיל את כוחנו כקהילה וכציבור, ולהשמיע את קולנו כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות, הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית, במטרה להבטיח אקלים בר קיימא וסביבה הוגנת, נקייה ובריאה לדורות הבאים.

 

יעדים לפעולה:
 

 • מעבר לחברה הלוקחת בחשבון את הצרכים האמיתיים של חבריה היום ובעתיד, ואת המשאבים הקיימים.

 • קידום כלכלה מעגלית המבוססת על אנרגיה נקיה, המתחשבת במשאבים המוגבלים של כדור הארץ ופועלת כדי לשמר אותם.

 • הפסקת זיהום הסביבה, ושמירה על כל המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, מתוך הבנה כי הן הבסיס לחיים מקיימים.

 • שינויי האקלים הם אתגר עולמי - על ישראל להתחייב ולהיות חלק מהמאמץ הבינלאומי.

 • בניית מנהיגות וחוסן בקהילות המושפעות ביותר משינויי האקלים, ויצירת מעורבות שלהן במאבק.

 • תכנון משותף ושיתוף פעולה עם parents for future העולמית וארגונים נוספים בארץ ובעולם בקמפיינים ופרויקטים בנושא האקלים.

 • הפעלת א.נשים רבים יותר וממגזרים מגוונים, לפעולה בקמפיינים ובפעולות  למיתון משבר האקלים.

 • שיתוף פעולה עם מחאת הנוער למען האקלים וסיוע להם.

 • השתתפות בקידום מדיניות והצעות שיעזרו להגשמת החזון שלנו, כגון הסטת השקעות מדלקים מאובנים להשקעות באנרגיות מתחדשות.

 • קידום מדיניות, חקיקה וחינוך להגנה על עצים בוגרים ועל בעלי חיים החולקים איתנו את העולם.

 • קידום במערכת החינוך של חינוך סביבתי, הקניית ידע והבנה עמוקה של המשבר, שמעצב את עולמם של התלמידים. מתן תמיכה והעצמה להתמודדות הרגשית של  ילדים ונוער מול ההבנה של ממדיו של משבר האקלים. 

bottom of page