top of page

הורים מובילים שינוי מדיניות

About

כולנו דואגים לילדינו, וכולנו יכולים לקחת חלק בהובלת שינוי המדיניות שקריטית לחייהם. כיצד? באמצעות העלאת מודעות, הרחבת התנועה והמעגלים, וביטוי רצון הציבור כלפי מקבלי ההחלטות. לתנועת הורים למען האקלים פעילות ארצית ומקומית. אנו מקדמים את חשיפת הציבור למידע על משבר האקלים באמצעות תערוכה שיצרנו. (קיראו עוד על פעולות לשינוי מדיניות בהמשך הדף).

התערוכה: "המשבר האקלימי - אקולוגי: זה הזמן לפעול!"

התערוכה מוצגת במקומות שונים בארץ. לסרטון על התערוכה, שהופק ע"י תלמידות מגמת קולנוע בתיכון רבין, כ"ס:

בנוסף, יש לנו קבוצות מקומיות שפועלות ברמה מקומית, ויוצרות קהילה המובילה את ערכי הקיימות ודוחפת לפעולות שישפיעו ברשות המקומית (למשל, דרך הקמת גגות סולאריים בעיר או בישוב). אנו מאמינים שחשוב לקיים שיח קהילתי ער ורחב, על התנהלות השיטה הכלכלית, על ההתנהלות האנרגטית המקומית, על דרכים שניתן לחבר את חברי וחברות הקהילה לטבע ולאקולוגיה (למשל, דרך גינה קהילתית, הרצאות או טיולים), וכל דבר שרלוונטי לחיינו ולמעבר לחיים בהרמוניה טובה יותר עם הטבע ועם האקלים.

ניתן להצטרף לאחת הקבוצות המקומיות שלנו דרך כפתור "הצטרפו אלינו". כאשר תירשמו לרשימת התפוצה, בחרו את הקבוצה הרלוונטית. 

עוד ברמה הארצית והפוליטית, התנועה מארגנת מחאות, וגם פועלת דרך צוות קשרי ממשל, שפועל להעברת המסר לנבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות. בהרשמה לרשימת התפוצה תקבלו מייל לאישור, ובו הסבר על צוותי העבודה של התנועה.

עוד מפעילותנו:

אנו יוזמים ומשתתפים במחאות ברחבי הארץ, ושותפים במאבק למען הדמוקרטיה הישראלית.

דיווחים עלינו בתקשורת:

https://www.parents4climate.org.il/newspaper

20230220_165014.jpg
bottom of page