top of page

The Environmental Artist

כרמל הורביץ - The Environmental Artist - הוא אמן אנימציה שמקדיש את כשרונו ליצירת סרטונים ואינפוגרפיקה של משבר האקלים. היצירות שלו מצטיינות בהמחשת המידע והמדע המורכבים של משבר האקלים. כרמל, תושב חיפה, חבר בהורים למען האקלים (ובארגוני אקלים אחרים). 

מוצגים כאן חלק קטן מהיצירות האקלימיות שלו. אתם מוזמנים להסתכל באתר המושקע או בפייסבוק על שאר יצירותיו.

בפרט, מומלצת ההרצאה על משבר האקלים. ההרצאה סוחפת, מעמיקה ומציגה את נקודת המבט המיוחדת של כרמל על משבר האקלים.

bottom of page