top of page

מטרות וחזון

חזון התנועה: אקלים בטוח וטבע משגשג למען עתיד ילדינו

משבר האקלים הוא ביטוי מובהק של אי-צדק בין-דורי. הדורות הצעירים, ובוודאי אלה שאחריהם, הם הכי פחות אחראים למשבר האקלים אבל כבר עכשיו נפגעים ממנו, ויוסיפו להיפגע ממנו, הרבה יותר מאשר הדורות שקדמו להם שנושאים באחריות גדולה בהרבה להתעצמותו של המשבר הזה. הקידמה הטכנולוגית והעלייה המהירה באיכות החיים מגיעות עם תג מחיר כבד במיוחד, ודאי במדינה כמו בישראל. כבר היום אנחנו חיות מעבר לגבולות של רוב המערכות הטבעיות שמקיימות את החיים על כדור הארץ. הצריכה הגוברת של משאבי הטבע, תעשיות מזהמות, פליטות גזי חממה - כל אלה מוציאים את מערכת האקלים מאיזון ופוגעים במערכות האקולוגיות באופן בלתי-הפיך שמסכן את המשך החיים על כדור הארץ כבר עכשיו. משמעות הדבר שאנחנו חיות על חשבון הדורות הבאים. כאמהות, כאבות, כסבים וכסבתות, אנחנו לא מוכנות לתת לזה יד.

 

מתוך הכרה במשבר האקלים כאיום הגדול ביותר על האנושות, וגם נקודת מפנה עבור החברה הישראלית והחברה האנושית ככלל, אנחנו מבקשות לנצל את תפקידנו כהורים כדי להתניע תהליכים ארוכי טווח ולא פתרונות נקודתיים. הסטטוס קוו הנוכחי מושתת על אי שוויון עמוק ושיטתי – ומשבר האקלים הוא גם התוצאה שלו וגם מחריף אותו. לכן, הפעולות שלנו אינן מכוונות לנסות ולשמר את הדברים כמות שהם. אנחנו מבקשות.ים לייצר מציאות חדשה, טובה יותר, עבור ילדינו ונכדינו, היקרים לנו מכל, והדרך לשם מצריכה שינויי מדיניות דחופים בכל הרמות – כולל ברמה הלאומית, המקומית, הארגונית.

 

כבר היום ניכרות ההשלכות של משבר האקלים בארץ ובעולם - שריפות הענק באוסטרליה, הוריקניים הרסניים ותכופים בהאיטי, והתפרצויות של קדחת הנילוס בישראל הן רק חלק מהדוגמאות הממחישות את הדחיפות שבהתגייסות אזרחית רחבה.

 

האופן שבו אנחנו פועלות צריך גם הוא לשקף את המציאות אליה אנחנו חותרות - חברה המבוססת על ערכים של צדק חברתי, ערבות הדדית, פלורליזם ושיתוף פעולה. שאיפה לצדק בין-דורי מתבססת על מחויבותנו כהורים כלפי הילדות שלנו, הנכדים שלנו וכל מי שיירשו מאיתנו את הכדור הזה.

 

מטרתנו כתנועה היא להיות לפה עבור הדורות הבאים, הילדים של כולנו; לייצר חיבורים בין א.נשים בתוך הקהילה ובין גופים מקצועיים שונים, לייצר כוח של קהילה וציבור ובאמצעותו להשמיע את קולנו ולהשפיע על מקבלי ההחלטות, הן ברמה הארצית והן המקומית.

קווים מנחים לפעולה

 • עמידה לצד מחאת האקלים הצעירה.

 • התנעת שיח סביב משבר האקלים והשלכותיו והעתיד שמגיע לילדינו.

 • קידום של זווית ההורים בקרב העוסקים במשבר האקלים, ובפרט מעצבות מדיניות (ברמה המוניציפלית והארצית, כולל נציגי המדינה בדיונים האקלים הבינ"ל). 

 • פעילות יחד עם הצוותים החינוכיים בבתי הספר ועם הקהילה

 • פעילות יחד עם הרשויות המקומיות.

 • כהורים אנחנו יודעות שכל הילדים הם יקרים וחשובים, ולכן אנחנו פועלות למען כולם. לא ניתן לאף אחד לומר או לפעול כאילו מישהו אחד חשוב מאחר. משבר האקלים יפגע בכולם אבל הראשונים שייפגעו ואלו שיפגעו קשה יותר הם מי שהושמו בשוליים מזה שנים. אותם א.נשים צריכים להיות במרכז המאבק ולהוביל אותו.

 • שיתופי פעולה עם ארגוני אקלים וסביבה אחרים לקידום מטרות משותפות.

הורים למען אקלים
הורים למען אקלים

יעדי פעולה

 • ​בניית תנועה משותפת של הורים מרחבי הארץ לקידום השינוי שאנחנו זקוקים לו בכל חלק של החברה.

 • שילוב רוחבי של משבר האקלים כנושא ליבה בתכנית הלימודים הממלכתית.

 • הסטת השקעות קרנות פנסיה מחברות בתעשיית הדלקים הפוסיליים.

 • כינון מחדש של נציבות הדורות הבאים.

 • קידום הכרזה על מצב חירום אקלימי.

 • כינון מדיניות ממשלתית רחבה לבלימת משבר האקלים, הכוללת צעדים לאיפוס פליטות, מעבר מלא לאנרגיה מתחדשת, ושימור ושיקום של המערכות האקולוגיות הטבעיות.

 • לימוד הורים נוספים על משבר האקלים וחבירה אליהם למאבק משותף.

bottom of page