top of page

נשמור על העצים-
העצים ישמרו עלינו

העצים תורמים רבות למרחב העירוני. הם מספקים צל ומקררים את הרחוב, סופחים זיהום אוויר ומעמעמים את רעש הרחוב, סופחים פחמן דו-חמצני ומספקים לנו חמצן. העצים הם אי ירוק של טבע בעיר האפורה והסואנת ומהווים בית לציפורים ולעטלפים - והם מקור השראה למשוררים.

 

אך העצים תחת מתקפה: הם נכרתים בגלל הפיתוח הבלתי פוסק, הם נגזמים באלימות והם מוזנחים וגוססים ממחלות. בנוסף לכך, התשתיות הצפופות בקרקע מקשות על נטיעות חדשות להתפתח כראוי, ובכל מקרה, יקח להן עשרות שנים להגיע לגודלם של העצים הוותיקים והאהובים.

לכן עלינו לשמור על העצים הבוגרים של ערי ישראל, שחשובים לאיכות הסביבה, שנותנים לנו יופי ושלווה, ושתורמים לבריאותנו הפיזית והנפשית.

 

יש לזכור שאנו בעיצומה של התחממות עולמית שהיא חמורה במיוחד כאן במזרח התיכון, והעץ הבוגר הפורש עלינו את צילו חיוני להתמודדות עם עליית הטמפרטורות בעיר.

הורים למען האקלים פועל למען הגנת העצים הבוגרים בעיר. אחד הצעדים המשמעותיים הוא העלאת מודעות בקרב התושבים לחשיבות העצים ולתרומתם לאיכות העיר בעיר. לשם כך, בט"ו בשבט 2022 תלינו תערוכת "שירים על עצים" בשדרות בן גוריון תל אביב, ואירגנו תחרות צילום פריחת העצים בעיר מאי-יוני 2022.

בנוסף, ריכזנו עבורכם מידע על הגנת עצים

חופת עצי סיסם הודי ביהושע בן נון
bottom of page