top of page

פחות בשר - יותר חמצן

תעשיית המזון מן החי היא אחד המקורות הגדולים להצטברות העולמית של גזי-החממה, וכתוצאה מכך לשינויי האקלים. תרומתה כפולה ומכופלת: מצד אחד - בעלי החיים במשקים המתועשים מייצרים כמויות אדירות של מתאן ופחמן דו-חמצני, ומהצד השני - עבור שטחי המרעה נכרתים מיליארדי עצים שהיו יכולים לסלק את הגזים הללו מהאוויר ולייצר במקומם חמצן. גם כמות המים הנדרשת לגידול מזון מן החי עולה באופן משמעותי על זו של המזון מן הצומח.

כהורים יש לנו אחריות לתזונה שלנו ושל ילדינו. תזונה מהצומח היא לא רק טובה לסביבה, היא גם טובה יותר לבריאות, ואיננה כרוכה בסבל ובאכזריות לחיות.

אתם מוזמנים לקבל השראה מהמתכונים הצמחוניים של הורים למען האקלים.

צלחת חומוס.jpg
bottom of page