top of page

עושים קומפוסט - הופכים זבל לזהב

עשיית קומפוסט היא הדרך הפשוטה ביותר למחזר חומר אורגני!  הפסולת האורגנית שלכם מהווה יותר מ-1/3 מהמזון שאתם צורכים ויותר מ-1/2 מהפסולת שאתם מייצרים בבית! אתם יכולים בפשטות להשיב אותה אל הקרקע!    אם תעשו זאת - תצמצמו את פליטת גז המתאן (גז חממה רב השפעה), תחסכו פליטת גזים מזהמים של משאית האשפה ותשלומי עירייה על פינוי האשפה, ובאותה נשימה - תהפכו את הקרקע שבסביבתכם הקרובה לפורייה יותר! 

קומפוסט הוא תוצר אורגני יציב כימית מפסולת אורגנית שעברה פירוק חיידקי בנוכחות אוויר.

חומר אורגני המגיע למטמנות מהווה מפגע סביבתי חמור: פירוק אנאירובי (ללא אוויר) של חומר אורגני יוצר את גז המתאן (CH4) שהוא מהגרועים שבגזי החממה הגורמים להתחממות כדור הארץ עקב אפקט החממה. תשטיפים אורגנים ואמוניה גורמים לזיהום קרקע ומים. לעומת זאת, חומר אורגני שטופל בתהליך הקומפוסטציה והפך לדשן טבעי משפר את המרקם הפיזי של הקרקע ותורם לפוריותה וכתוצאה מכך לבריאות ולעמידות הצמחייה הגדלה בגינות ובחקלאות.

כאשר הקומפוסט מוכן משקלו הוא כ-50 אחוזים מן הכמות ההתחלתית והוא מכיל כ 60–70 אחוזים של חומר אורגני.

(קישור לכתבה מעמיקה בנושא - "איך מכינים קומפוסט ומצילים את העולם" / שירה מייקין - עיתון "הארץ" 31.03.21)

סטריפ 1.jpg
כהורים סקרנים יצאנו לבדוק מה קורה בקריית טבעון בנושא הקומפוסט  -   
מצאנו שיתוף פעולה נהדר בין המועצה לבין הנוער ולפורום קומפוסט אזרחי שנקרא "קומפוסטבעון"
bottom of page