top of page

חינוך לקיימות

חינוך הוא מרכיב חיוני בתגובה העולמית לשינויי אקלים. זה עוזר לאנשים להבין ולהתמודד עם השפעת ההתחממות הגלובלית, מגביר את "אוריינות האקלים" בקרב צעירים, מעודד שינויים בעמדותיהם ובהתנהגותם, ומסייע להם להסתגל למגמות הקשורות לשינויי אקלים. חינוך והעלאת מודעות מאפשרים קבלת החלטות מושכלת, ממלאים תפקיד חיוני בהגדלת יכולות ההסתגלות וההתמודדות של הקהילות, מעצים נשים וגברים לאמץ אורחות חיים בנות קיימא.

כהורים מודאגים יצאנו לבדוק כיצד מערכת החינוך מתייחסות לנושא - וגילינו שיש פער רב בין המצוי לרצוי!

מתוך סקר "הוראת משבר האקלים בישראל" שנערך במסגרת "הועידה הארצית לחינוך ומשבר האקלים" 2021

bottom of page