top of page
  • תמונת הסופר/תהורים למען האקלים

בלי דמוקרטיה Xין סביבה


תנועת הורים למען האקלים, יחד עם ארגוני סביבה אחרים, ובהובלת ארגון הגג של התנועה הסביבתית "חיים וסביבה" החליטה לצאת למאבק נגד החלשת בתי המשפט ושלטון החוק משום שהשינויים במערכת המשפט מהווים סכנה חמורה לשמירה על בריאות הציבור, הטבע והסביבה בישראל. המאבק למען הסביבה והטבע מציג נקודת מבט מעניינת וייחודית לגבי הפגיעה הרעה של השינויים במערכת המשפט, למשל החשיבות של עילת הסבירות, של זכות העמידה, ושל יועצים משפטיים עצמאיים. "חיים וסביבה" פרסם נייר עמדה מנומק היטב המסביר את עמדת התנועה הסביבתית. מומלץ לקרוא אותו!

במקביל, הממשלה יוזמת שינויי חקיקה בחוק ההסדרים ובחוק התשתיות ומהלכים נוספים שיפגעו גם הם קשות בסביבה.

על כן, הורים למען האקלים החליטו להצטרף למחאה נגד השינויים במערכת המשפט ובעד הדמוקרטיה. הצטרפנו להפגנה השבועית של "שומרי הבית" בקיסריה מול בית ראש הממשלה ולמוקדי הפגנות נוספים.

צילום: פייסבוק שומרי הבית


הרשימה הבאה מרכזת את הפגיעה בסביבה שתיגרם בגלל יוזמות הממשלה לשינויים במערכת המשפט, בגלל חוק ההסדרים, ובגלל צעדים נוספים:


1. ביטול עילת הסבירות - התחשבות בשיקולים סביבתיים ובריאותיים נהייתה הנורמה בתהליכי התכנון בישראל, ובלתי סביר להתעלם מהם. על כן ארגוני סביבה יכולים להשתמש בעילת הסבירות כדי לתבוע בבית המשפט החלטות והליכי תכנון שהתעלמו משיקולי סביבה ובריאות.


2. צמצום זכות העמידה - הטבע, הצמחים וחיות הבר אינם יכולים לתבוע כמובן, ובעזרת זכות עמידה מורחבת ארגוני הסביבה יכולים לתבוע בשמם בבתי המשפט. גם כאשר תוכנית פוגעת בציבור כללי, זכות עמידה מאפשרת לארגוני הסביבה לתבוע בשם אותו ציבור.


3. ביטול יועצים משפטיים עצמאיים - יועצים משפטיים עצמאיים דואגים שכבר בשלב קבלת ההחלטות והליכי התכנון המוקדמים, הממשלה והרשויות יקפידו על החוק ועל הליכי תכנון תקינים, כאלה שגם מתחשבים בסביבה ובבריאות. ואילו הביקורת המשפטית של בתי המשפט מגיעה בסוף התהליך, לעיתים כשהנזק כבר נעשה.


4. החלשת מערכת המשפט - אזרחי ישראל זקוקים למערכת משפט חזקה ועצמאית כדי להתמודד מול גופים רבי עוצמה: מול חברות גדולות מזהמות, מול יזמי נדל"ן ומול גופי ממשלה חזקים.


פגיעה בגלל חוק ההסדרים וחוק התשתיות:

5. הדחת המשרד להגנת הסביבה מוועדות התכנון - כיום, משמש המשרד יועץ סביבתי למוסדות התכנון, ומביע את התנגדותו או מצליח לקבוע שינויים בתוכניות תשתית ובנייה בהן ישנה פגיעה סביבתית, או חשש לזיהום אוויר מוגבר שעלול לעלות בחיי אדם. חוק ההסדרים מחליפם ביועצים מהמגזר הפרטי.


6. פגיעה בהגנת העצים - פקיד היערות שבמשרד החקלאות אחראי על השמירה על העצים הבוגרים בישראל, וכל כריתת עצים דורשת את אישורו. לפי חוק התשתיות, בפרויקטי תשתית שיקולי פקיד היערות יוכפפו לכלכליות הכריתה עבור היזמים, ובנוסף יתאפשר למנכ"ל המשרד לבטל את החלטת פקיד היערות.


פגיעות נוספות:

7. העברת המשטרה הירוקה ממשרד הגנת הסביבה למשרד לביטחון לאומי - המשטרה הירוקה היא זרוע האכיפה העיקרית של המשרד להגנת הסביבה. תחת אחריותה נמצאים אכיפת החוקים, התקנות והצווים בנושא איכות סביבה בישראל. אם תנותק מגורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה, פעילותה למען הסביבה תיפגע קשות.


8. העברת קרן הניקיון למשרד הפנים - הפיכת הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה, שבה נצברו 3.2 מיליארד שקל לטובת טיפול בפסולת, לקרן משותפת שבה ישלוט למעשה משרד הפנים, עלולה לנצל את כספי הקרן למטרות אחרות, במקום לפתור את משבר הפסולת בישראל.


9. סגירת תאגיד השידור הציבורי "כאן" - ישראל צריכה ערוץ שידור ציבורי, עצמאי וחזק, משוחרר מאינטרסים של בעלי ההון, החברות הגדולות והפוליטיקאים, כדי להציג לציבור בעזרת תחקירים וחדשות את האמת על משבר האקלים ועל זיהומים ופגיעות בסביבה.


10. התעלמות ממשבר האקלים - העולם בעיצומו של משבר אקלים הולך ומחריף, והמזרח התיכון פגיע במיוחד. במקום להתמודד עם המשבר הקיומי שמאיים על עתיד ילדינו, הממשלה מקדישה את כל מרצה "לתיקון" משבר מדומה במערכת המשפט ומביאה להרס הדמוקרטיה והקיום המשותף.

69 צפיות

Yorumlar


bottom of page